مکالمه انگلیسی درباره تحصیلات

مکالمه انگلیسی درباره تحصیلات

همه ما  برای ارتقا سطح دانش خود به دنبال دانشگاه خوب با اساتید مجرب هستیم و از دوره نوجوانی تلاش کردیم تا در دانشگاه های معتبر تحصیل کنیم. این روزها به علت تمایل زیاد جوانان به مهاجرت از کشور برای ادامه تحصیل، اپلای کردن به دانشگاههای کشور‌های اروپایی مثل استرالیا؛ آلمان و… بسیار مورد استقبال قرار گرفته .مکالمه انگلیسی درباره تحصیلات و دانشگاه های معتبر برای ادامه تحصیل موضوع خوب برای تقویت زبان انگلیسی است. می توانید معیار های مختلف برای انتخاب کشور مورد نظر، اساتید و بازارکار در کشور مد نظر  برای مهاجرت و تحصیل را از دوستان خود بپرسید.

مکالمه انگلیسی درباره تحصیلات

1. At what age do children start to go to school in your country?

when they are 7 years old.

2. Is education mandatory (children MUST go to school) in your country? If so, until what age?

yes it is . they must go to school until 18 years old.

3. Are most schools coeducational (boys and girls study together) in your country?

4. What did you like to study most in your school days? Why?

5. Did you have to do a lot of homework when you were a student?

6. What makes a “good student”?

7. What makes a “good teacher”?

8. Do you think your education was helpful to you? Why or why not?

other questions:

1. How do you think education could be improved in your country?2. Do you think education should be free? Why or why not?

3. In your opinion, what is the most important aspect of education?

4. Why do some children have trouble doing schoolwork? How can we help them?

5. Do you think teachers get paid enough? How much should they be paid?

6. Do you think language education could be improved? If no, why not? If yes, how could it be improved?

7. Which do you think is more valuable, the experience we get on the job or in society or the theoretical knowledge we learn in schools?

برای دیدن نمونه بیشتر مکالمه انگلیسی بیشتر  مکالمه انگلیسی درباره شغل روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *