مکالمه انگلیسی درباره فصل ها

مکالمه انگلیسی درباره فصل ها

ایران یکی از زیباترین کشور ها از لحاظ  منطقه جغرافیایی است، چراکه هر نقطه آن دارای یک آب و هوای خاص است .در طول  یک سال مردم ایران تمام لباس های ممکن که طبیعت میتوان به تن کند را می توانند ببینند؛ بنابراین مکالمه انگلیسی درباره فصل ها موضوع دلنشینی خواهد بود ومیتوان راجع به تمام تغییرات که در جابجایی فصل ها به وقوع میپیوندد صحبت نمود.

نمونه مکالمه انگلیسی درباره فصل ها

What is your favorite season?

my favorite season is winter.

What do you think of when you think of winter?

make snowman

What is the worst season in your country?

summer ,beacuse we dont have enough water in our country.

Does it snow in your hometown in the winter? Did you use to make snowmen?

yes, sure.

What is your favorite thing to do in summer?

go to travel with my family .

What festivals or celebrations does your country have during the changing of the seasons?

just in spring we have norouz party ,beacuse everythings become new .

Do you ever go hiking when the leaves change in fall?

yes sure.

Where is the best place to be in summer? How about winter?

every cities in north of iran are best place in summer and tabriz beacuse the weather is great and in winter south of iran is the best place like qeshm or kish.

Does your country have a special food for any of the seasons?

yes, it does. for example in summer we eat “abdookhiar”. its one of our traditional food that makes with yogurt , water, cucumber, Raisins . then we mix them with bread.

برای دیدن نمونه مکالمه انگلیسی درباره فصل ها روی این لینک کلیک کنید.

1 پاسخ به “مکالمه انگلیسی درباره فصل ها”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *