نمونه مکالمه درباره کودکان

مکالمه انگلیسی درباره کودکان

مکالمه انگلیسی درباره کودکان نیز ازنمونه موضاعات جالب و شیرینی می تواند باشد البته اگر شما از دسته افرادی باشید که از گذراندن وقت با کودکان و دنیای کودکانه آنها لذت ببرید. ممکن است شما فرزند ارشد یک خانواده باشید و کودکیه خواهر و یا برادر خود را دیده باشید یا حتی اگر فرزند آخر یک خانواده باشید؛ در بین دوستان و آشنایان کودکان زیادی را دیده اید که با بازی های کودکانه خود دل شما را برده اند می توانید بهترین خاطره که با آنها داشتید صحبت کنید یا شیرین ترین حرف یاکار آن بچه ها. این بار در جمع دوستانتان درباره کودکان به گفتگو انگلیسی بپردازید و نظر آنها را بپرسید که آیا علاقه مند به بازی و وقت گذراندن با کودکان هستند یا خیر ؟ و یا کودکی در خانواده آنها هست یا خیر؟

نمونه مکالمه انگلیسی درباره کودکان

alex  what your idea about children ? Do you like to have children in future?

no, l do`nt like children alot. if i ganna be a father in future , maybe i just have one child.

 do you love kids and play with them?

oooh common , no at all

really? so why not?

mm becus i was born in huge family , l have three sisters & 2  brothers younger than me around 7 years and more

Do you love your brothers and sisters?

yesss !!!! i love them and now we are like friends but since i was kids i felt so lonely i accepted that after years my sister was born and actually in that time my childhood was finished.

oh yes you`re right. I understand what you say.

what about you anna?

i`m the opposite of you loving kids. and l love to play many hours with baby and spend  time with them.

that`s sounds good. but why?

 in fact I learn from kids ,i think babies are so pure and happy without any reason and live in the moment.

and when you play with them, at least you get a lot of posetive anargy.

Humm, your right . i should familier you with my niece and my nephew. i will bet you ,after that you will become crazy.

.برای دیدن نمونه مکالمه انگلیسی درباره کودکان بر روی این لینک کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *